REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Články

Varování - rejstřík obchodu a živnosti
16.01.2022 07:52

Upozorňujme na množící se případy, kdy jsou nově založená SVJ kontaktována s výzvou na zpoplatněný zápis do Rejstříku obchodu a živnosti. Jedná se o soukromou aktivitu, zápis v tomto rejstříku není povinný. Doporučujeme proto výzvu ignorovat.

Upozorňujeme členy, že se opět rozmáhají dopisy s výzvou k zápisu právnické osoby ve zvláštním rejstříku a k navazující úhradě poplatku. V tomto případě firma Data Information Service ČR s.r.o nabízí zápis do Rejstříku obchodu a živnosti za poplatek 2 277 Kč. Přílohou výzvy je vyplněná složenka.

Vzhledem k tomu, že dopis bývá doručen krátce po zápisu společenství vlastníků do rejstříku společenství a obsahuje odkazy na směrnice Evropské unie, mohou se předsedové mylně domnívat, že je zápis v tomto registru povinný a požadovanou částku uhradí. Jak je v průvodním dopisu uvedeno, jde o soukromou službu a je pouze na adresátovi, zda nabídku využije.

Této výzvě proto nevěnujte pozornost a poplatek neplaťte.

 


AKTUALITY


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb