REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V návaznosti na nařízení vlády ČR jsou s platností od 16. 3. 2020 zrušeny úřední hodiny pracovišť BUDOVATELE SBD Zlín a jeho dceřiných společností.

Žádáme členy družstva a zákazníky společností REAL FLAT s.r.o., BYTSERVIS s.r.o. a COOPINVESTA s.r.o., aby v naléhavých případech využívali telefonického spojení na telefonní číslo 577 007 575 a 577 007 554 nebo spojení elektronickou poštou na adresu: info@realflat.cz

Platby do pokladny družstva a společností, stejně jako proplácení dokladů o nákupu pro domy družstva a SVJ, budou obnoveny po zrušení opatření vlády ČR a případná zpoždění termínů plateb za užívání bytu přes pokladnu, tedy nebudou sankcionovány.

Až do odvolání bude pracovníky BYTSERVISU s.r.o. před zahájením práce vyžadováno telefonické prohlášení o neexistenci onemocnění koronavirem osob užívajících byt, v němž bude nutno provést opravu dohodnutou mezi společností BYTSERVIS s.r.o. a vlastníkem nebo nájemcem bytu, i o případné přítomnosti osoby v karanténě, která však nebude v přímém kontaktu s pracovníkem BYTSERVISU s.r.o.

Tento požadavek je vyvolán současným nedostatkem ochranných pomůcek a prostředků, kterými prozatím nelze naše pracovníky vybavit.

Žádáme vlastníky a nájemce bytů, aby při změně informace o zdravotním stavu osob užívajících byt neprodleně telefonicky informovali kontaktní místo BYTSERVISU s.r.o. - 577 007 567.

Pracovníci BYTSERVISU s.r.o. před zahájením práce, předloží k písemnému potvrzení prohlášení vlastníka či nájemce o zdravotním stavu uživatelů bytu.

Upozorňujeme i na tu skutečnost, že nařízení vlády ČR obsahuje i omezení kontaktu i s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, což vylučuje až do ukončení jeho platnosti případná konání shromáždění vlastníků jednotek.


Děkujeme za pochopení.


Představenstvo družstva
a vedení společností

 

Vítejte na webové prezentaci BUDOVATELE SBD ZLÍN a společnosti REAL FLAT, s.r.o.

BUDOVATEL SBD ZLÍN a společnost REAL FLAT, s.r.o. mají ve své správě téměř 12 tisíc bytů. Tomu také odpovídá personální a technické zázemí.

BUDOVATEL SBD ZLÍN vznikl v roce 1959 a v návaznosti na daňovou reformu v roce 1993 byla ustavena 1. 1. 1994 společnost REAL FLAT, s.r.o.

V oblasti správy bytového fondu jsme největší ve Zlínském kraji, působíme zejména ve východní části Zlínska a patříme rozsahem své činnosti mezi nejvýznamnější správce bytového fondu v České republice.

 


AKTUALITY


Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb