REAL FLAT - Správa bytového fondu a realitní činnost ve Zlíně, SBD Budovatel Zlín

Přihlášení do klientské sekce:
bytové domy Články

Dotační program IROP - výzva č. 78 energetické úspory v bytových domech III
12.03.2018 14:46

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlásil dne 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. V rámci této výzvy je žadatelům k dispozici celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Podporovaná opatření a výše podpory se neliší od předcházející výzvy č. 37, byly ale provedeny některé změny, které by měly přispět k zjednodušení podání žádosti o podporu a také ke zjednodušení následné administrace projektu.

Mezi nejvýznamnější změny patří:

  • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění,
  • jednodušší krycí list jako součást podkladů pro hodnocení,
  • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy, nikoliv pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě,
  • změna (zmírnění) definice bytového domu, limitem již nebudou 3 bytové jednotky; nadále však platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům zapsaný v katastru nemovitostí, nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru jako rodinné domy nebo víceúčelové stavby,
  • SVJ a fyzické osoby podnikající mohou za určitých okolností (BD nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

 

Zahájení příjmu žádostí o podporu v rámci výzvy č. 78 nastalo 2. 2. 2018 a k ukončení příjmu žádostí dojde 29. 11. 2019. Ze statistiky předcházející 37. výzvy IROP vyplývá, že bylo předloženo v rámci ČR celkem 1325 žádostí o podporu v celkovém objemu 2, 707 mld. Kč pro 33 tisíc bytů. Ke dni 12. 2. 2018 bylo však proplaceno pouze 113 žádostí o podporu v celkové výši 130 mil. Kč. Z předložených projektů je patrné, že podpora je zajímavá jak pro velké domy, tak i pro nejmenší 4 bytové domy.


AKTUALITY


Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Realflat.cz | SBDBudovatel.cz | Webový portál bytového družstva ve Zlíně, Code by PCHweb